English (United Kingdom) Hebrew

עיטם רובוטיקה מפתחת ומטמיעה מערכות רובוטיקה לימודיות לפיתוח חשיבה מדעית-טכנולוגית במוסדות החינו כפתרון מערכתי כולל - כל מערכות הרובוטיקה מסופקות עם תכנית לימוד מקיפה, מערכי שיעור, ספרות והדרכות למורים ולמדריכים.

תחרות הרובוטיקה "רובטראפיק" 2017 התקיימה בטכניון ב 23.3.2017.
ניתן לראות כאן את פירוט הזוכים ותמונות מהתחרות.


סביבת העבודה בה עובדים התלמידים הינה - סביבת עבודה ללימוד רובוטיקה ולתכנות הרובוט. סביבה זו מאפשרת לכתוב תכניות לרובוט באופן גרפי, כתחליף פשוט וקל לכתיבת הוראות טקסט. לצפייה במסך מלא...

בתי"ס יסודיים חטיבות ביניים בתי"ס תיכוניים/אקדמיה


מדעי המחשב

אפשרויות ללימוד מדעי המחשב באופן מקוון: